Դիմորդի անկյուն

2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն

 

ԵՊՀ-ին առընթեր Ա.Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական հատուկ դպրոցը հայտարարում է 2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն 7-րդ, 8-րդ և  10-րդ դասարաններում:

Դիմորդները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • 2 լուսանկար (3×4 չափսի)
  • դիմում (լրացվում է տեղում)։

Դիմորդները փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել հունիսի 21-ից մինչև հուլիսի 6-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի կիրակի օրերից։

Դիմորդները հուլիսի 8-13-ը հանձնելու են քննություններ.

  • 7-րդ դասարան —    մաթեմատիկա, 08.07.2021թ.
  • 8-րդ դասարան — մաթեմատիկա, 11.07.2021թ.
  • 10-րդ դասարան —  մաթեմատիկա 13.07.2021թ., ֆիզիկա 10.07.2021թ.

Քննութուններին մասնակցելու համար դիմորդը ՀՀ «Ֆինանսների նախարարության Գործառնական վարչություն» դպրոցի 900018001835 հաշվեհամարին պետք է փոխանցի 1500 դրամ՝ նշելով մասնակցի անունը:

Քննությունների սկիզբը ժամը 9:00-ին:  (Աշխատակարգ)

 

Տնօրինություն