ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆԻ ԹԱՓՈւՐ ՏԵՂԻ ՄՐՑՈւՅԹ

Հարգելի մանկավարժներ և ծնողներ, 2021թ․ հոկտեմբերի 26-ին տեղի կունենա ԵՊՀ-ին առընթեր Ա․Շահինյանի անվան Ֆիզմաթ հատուկ դպրոցի տնօրենի  թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթ։

Ներկայացնում ենք տնօրենի թեկնածուների դպրոցի զարգացման ծրագրերը։

 Սարգսյան Արման        Սարդարյան Տիգրան

19․10․2021թ․ տեղի ունեցած դպրոցի ծնողական խորհրդի նիստի 

Արձանագրություն թիվ 2

18․10․2021թ․ տեղի ունեցած մանկավարժության խորհրդի նիստի 

Արձանագրություն թիվ 2