Միջազգային

Ա.Շահինյանի անվան Ֆիզմաթ հատուկ դպրոցը

Միջազգային Օլիմպիադաներում

2020թթ

2019թթ

2018թթ

2017թթ

2016թթ

2015թթ

2014թթ

2013թթ

2012թթ

2011թթ

2010թթ

2009թթ

2008թթ

2007թթ

2006թթ

2005թթ

1992-2004թթ